Ascents

Slavko Svetičič Ascent Database – Jure Batagelj

Tukaj je torej subjektiven in nepopoln izbor vzponov človeka, ki je nesporno na svoj način zaznamoval čas in prostor v katerem je bival.

Vzponi in podatki so črpani iz osebnega lista, podakov AO Idrija, arhiva Staneta Murovca, kategorizacije in nekaterih drugih virov (AN, vodniki …) zato jih je potrebno še dopolniti in popraviti.

Pričujoča zbirka ima dvojni namen. Eno je ščit pred popolno pozabo, drugo pa neke vrste ogledalo tistim, ki se skušajo Slavcu postaviti ob bok. Zagotovo bi kakšen kronist ali zgodovinar temu sicer suhoparnemu spisku lahko dahnil tudi nekaj življenja – zgodbe, ki so v različnih oblikah praznile usta in polnile ušesa.

Ne glede na to, da v dirki 8000+ ni resno sodeloval in je v gorah očitno videl predvsem smeri in plezanje (namesto številk in črk, ki dandanes obsedajo nekatere) je moral imeti v sebi neizmerno voljo in energijo, da se je vedno znova motiviral za resnično drzne cilje. Med njegovimi vzponi najbolj izstopajo zahtevne solo ponovitve in prvenstvene smeri, poleg njih pa pogosto prav neverjetne serije vponov v enem ali nekaj dneh.

1996 C Marko Prezelj in Matjaž Wiegele

[ Kronološki Pregled Vzponov – Original – PDF ]

Comments are closed.